Simas Kudirka In Chicago  (Simas Kudirka Čikagoje) DVD
Zoom

Simas Kudirka In Chicago (Simas Kudirka Čikagoje) DVD

Simas Kudirka In Chicago (Simas Kudirka Čikagoje) DVD
Item# 33148
$19.95

Product Description

This film captures the joy and political triumph of the Lithuanian-American community at the long-awaited arrival of Lithuanian sailor, Simas Kudirka, who was finally allowed to leave the Soviet Union after a four-year imprisonment for his dramatic but unsuccessful attempt to jump ship and seek political asylum from the US in 1970. Mass demonstrations and speeches protesting the forced return to the Soviet Union of defector Simas Kudirka in 1970 are also shown.

USA, 1974, directed by Algimantas Kezys, Color, 30 minutes, Lithuanian dialogue, no subtitles.

[DVD] NTSC Region 0 encoding (Entire World)

Filme nušviečiama Amerikos lietuvių bendruomenės laimė ir džiaugsmas, kai po ketverius metus trukusio sulaikymo lietuviui jūrininkui Simui Kudirkai pagaliau buvo suteikta teisė išvykti iš Sovietų Sąjungos. S. Kudirkos desperatiško, bet nesėkmingo bandymo palikti laivą ir rasti politinį prieglobstį JAV 1970 m. padariniai rodomi demonstracijose ir orentacijose, kuriose buvo reiškiamas nepritarimas jo išsiuntimui atgal į Sovietų Sąjungą.


Scroll to top